Խնայեցեք ջուրը՝


խնայելով ձեր դրամըԲարձրակարգ սպասարկումը թե կազմակերպություններին և թե անհատ քաղաքացիներին մեր գլխավոր նպատակներից է:


Համագործակցելով մեր կազմակերպության հետ, կստանաք սպառիչ պատասխան և գերազանց արդյունք ձեր բիզնեսի համար:


      

ՄԵՐ ԿԱՏԱՐԱԾ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ


ՄԵՐ   ՏԵՆԴԵՐՆԵՐԸ

՛՛Արազեն՛՛ Հայ-Գերմանական ՀՁ ՍՊԸ իր գործունեության ընթացքում հաղթել է ջրաչափերի մատակարարման բազմաթիվ մրցույթներում եվ ունի կնքած մի շարք պայմանագրեր: Ավելի մանրամասն նայեք ներքեվում:

 

Կնքման տարեթիվը
Կազմակերպության անվանումը
Քանակ հատ
Մատակարարված ջրաչափերի տրամագիծը
Պայմանագրի անվանումը
2022
Արարատ ՋՕԸ
43
Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար՝ ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում
2022
Սյունիք ՋՕԸ
31
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Կոտայք ՋՕԸ
76
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Ջրառ ՓԲԸ
620
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Եղեգնաձոր ՋՕԸ
36
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Գեղարքունիք ՋՕԸ
22
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Լոռի ՋՕԸ
88
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2022
Տավուշ ՋՕԸ
123
Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար՝ ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում
2021
Թալին ՋՕԸ
32
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2021
Արագածոտն ՋՕԸ
22
Սարքերի մատակարարում և տեղադրում
2021
Շենիկ ՋՕԸ
138
Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար՝ ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում
2021
Շիրակ ՋՕԸ
255
Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար՝ ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրում
2019
Ջրային կոմիտե/EUWI
50
հիդրոպոստերի վերանորոգում և ավտոմատ մակարդակարդակաչափերի տեղադրում
2018
Բաթումի քաղաքապետարան
կցամասեր-10.000, խողովակներ-5կմ
Խողովակների և կցամասերի մատակարարում
2016
Բաթումի քաղաքապետարան
23
Հոսքաչափեր
2016
Բաթումի քաղաքապետարան
1
15-50մմ
Ստուգաչափման կայանքի մատակարարում, տեղադրում,ուսուցում
2016
Բաթումի քաղաքապետարան
Խողովակների, փականների, կցամասերի մատակարարում
2016
Բաթումի քաղաքապետարան
6994
15,65,80 մմ
Ջրաչափերի մատակարարում
2016
Բաթումի քաղաքապետարան
13000
Ջրաչափական արկղերի մատակարարում
2013
Բաթումի քաղաքապետարան
23000
15 մմ
Ջրաչափերի և աքսեսուարների մատակարարում
2013
USAID Հայաստան
724
Ջրաչափական արկղերի մատակարարում
2012
Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ
19500
15,32 մմ
Ջրաչափերի և աքսեսուարների մատակարարում
2012
Վրաստանի համայնքային զարգացման ծրագիր
60000
15 մմ
Ջրաչափերի և աքսեսուարների մատակարարում
2012
Վրաստանի համայնքային զարգացման ծրագիր
80000
Ջրաչափական արկղերի մատակարարում
2012
Վրաստանի համայնքային զարգացման ծրագիր
2
Ստուգաչափական կայանքների մատակարարում
2011թ
Անհատական մատակարարներ, ընկերություններ, բնակիչներ եւ այլն:
42000
15-50մմ
՛՛Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2011թ
ԷՆԵՐԳԱՑԱՆՑՇԻՆ ԲԲԸ
10
"Ծախսաչափեր"
2011թ
Հրազդանի ՋԷԿ
1
"Ծախսաչափեր"
2011թ
Association ATU "Burci"
372
20-80մմ
՛՛Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2011թ
"Ձկնաբուծական տնտեսություն" Ծրագրեր
2156
200-300մմ
՛՛Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2011թ
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ
10100
15մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2011թ
"G-G Solutions" ընկերություն
164
"Գազի ծախսաչափեր"
2011թ
"ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԳՈՐԾԻՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ" ԲԲԸ
360
"Գազի ծախսաչափեր"
2011թ.
՛՛Դորոժնիկ՛՛ ՍՊԸ
110
40-300մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2010թ
'ԵՐԱԶ'' ՍՊԸ
250
"Ծախսաչափեր"
2010թ
Անհատական մատակարարներ, ընկերություններ, բնակիչներ եւ այլն:
37000
15-300մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2010թ
՛՛Ջրամատակարարում եվ ջրահեռացում՛՛ ՓԲԸ,Ստեփանակերտ
1553
15-100մմ
''Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2010թ
՛՛Ստեփանակերտի Ներդրումային ծրագիր՛՛ ՊՈԱԿ
1532
15-40մմ
''Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2010թ.
''Հայջրմուղկոյուղի՛՛ ՓԲԸ
415
50-400մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2009թ
՛՛Ստեփանակերտի Ներդրումային ծրագիր՛՛ ՊՈԱԿ
5000
15մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2009թ
Անհատական մատակարարներ, ընկերություններ, բնակիչներ եւ այլն:
15000
15-300մմ
՛՛Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2009թ
Association ATU ''Burci''
1000
20մմ
՛՛Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2009թ
՛՛Վրաստանի Համայնքային Զարգացման ծրագիր՛՛
21780
15-50մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2007թ
՛՛Լոռի Ջրմուղ Կոյուղի՛՛ ՓԲԸ
11130
15-100մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2007թ
՛՛Շիրակ Ջրմուղ Կոյուղի՛՛ ՓԲԸ
19410
15-100մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2006թ.
''Տեռա՛՛ ՍՊԸ
30000
15մմ
''Ջրաչափերի մատակարարում՛՛
2004թ.
՛՛Թբիլվոդոկանալ՛՛ՍՊԸ
2600
15-40մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2002-2003թ
՛՛Երեվանի Ջրմուղ Կոյուղի՛՛ ՓԲԸ
300.000.
15-250մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2005թ
"Նոր Ակունք" ՓԲԸ
10500
15մմ
՛՛Ջրաչափերի վերազինում՛՛
2004թ
5500
15մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛
2002թ
10500
15մմ
՛՛Ջրաչափերի եվ աքսեսուարների մատակարարում՛՛

 


  

ՄԵՐ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

Նոր մոդելները զինված են ցուցմունքների հեռակառավարման գրանցումով:

Այս նոր տվյալների փոխանցման համակարգը հնարավորություն է տալիս ջրաչափի ցուցմունքի գրանցում հեռակառավարման վահանակի միջոցով:

Համակարգի առավելություններն են`

  • Ցանկացած մանիպուլիացիայի բացահայտում` կատարված սպառողի կողմից
  • Ժամանակի խնայում ցուցմունքները գրանցելիս
  • Ցուցմունքի գրանցում առանց սպառողի բնակարան մտնելու
  • Տվյալների հավաքագրման բացարձակ ճշտություն


տեսնել ավելին... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Design David Harutyunyan